Hoor ..

20130522 14:32

luister

Flashback ..

20130506 17:19

Ik keek in een spiegel
en er was even niets
Terwijl de tijd door liep
was er geen donker en geen licht
Het leven stond even stil
De schim uit het verleden
Een onherkenbare schaduw
mijn tijdgeest, warme herinnering
als foto’s uit een oude schoenendoos

Flashback

Speeltijd ..

20130409 16:31

playtime

Luchten ..

20130325 17:09

luchtig ..

Een wankel evenwicht ..

20130225 18:21

Toen ik het zilte nat
tussen de schelpen en kiezels
terug zag stromen  naar de zee
drong ook de essentie van het leven
tot me door
Alles heeft zijn plaats
Empathie,  harmonie en spontaan geluk,
een wankel evenwicht
Hier op de grens tussen dit land
en het grote zoute water

Mistige morgen ..

20130216 17:16

Twilight ..

20130211 19:34

Zo vrij als ..

20130202 21:13

Die ene vogel ..

Mooie woorden, witte boorden ..

20130121 16:40

Smetteloos wit
Alles lijkt sereen
De buitenkant
van het Leven

Schijnbaar ..

Een dag uit duizenden ..

20130114 02:07

ONE DAY (2011)! Een film over het ontstaan van een meer dan hechte vriendschap voor het leven.

I hope no one end up like Emma .. I Love the story. I wish everyone had someone to love like that.


ONE DAY (2011) – Rachel Portman